5 nových principů „NEVER MORE“

Jsem úspěšná marketérka, lektorka, mentorka, autorka, …, a tak bych mohla pokračovat dalšími přívlastky, co jsem. Na pódiu jsem stála s velkými osobnostmi a pracovala jsem pro byznysové mágy a politiky, vytvořila řadu značek, podpořila milionové obraty… Zdá se to být jako hvězdná kariéra, ale já říkám… „A co?“ Když se cítíte občas jako použitá košile, která již nesedí, a tak se odloží. …

Vše, o čem budu psát, začala jedna věta mého kolegy po ukončení jednoho semináře:

„Už nebuď, jako prodejná děvka. Ty jsi tak autentická a osobitá, že nepotřebuješ „škemrat“ o pozornost.“ Koukla jsem a v duchu udělala jedno obrovské „Hmmmm“.

A pak jsem viděla plamenný projev z předávání Zlatých globů, kde Oprah Winfreyová glosovala celosvětovou akci Me Too (pozn. tato aktivita upozorňuje na sexuální zneužívání žen). Vše zaklaplo, jako poslední střípek do puzzle. V mém srdci se rozhořela touha křičet a hulákat Never More těm, kteří využívají a používají vaši osobnost, vědomosti, talenty, dovednosti bez známek pokory a uznání.

A přesto jsem se zastavila, protože nejsem žádná plačka, ohlédla jsem a pochopila jsem obrovský fakt: „Ty holka, proč sebe tak sabotuješ? Co tě stále žene tvořit vztahy, které tě nepodporují? Co ještě musí přijít, abys pochopila, že jsi fakt dobrá, lidem prospěšná, dobrá máma…“ Následovala úleva. Výsledek: To, že jsme byli použiti či zneužiti, je naše cesta, protože jen my jsme to dopustili. PROČ? Odpověď: Strach, potřeba ocenění, (ne)sebeúcta, přesvědčení, že nejsme lepší než ti ostatní, strach z neúspěchu, pocit, že ve dvou se to lépe táhne, podpora, …, a zase bychom našli mraky výčtu proč.

Teď je čas skutečně říci jasné: „NEVER MORE“, stop ublíženosti, strachu a obavám. Čas nastavení nových pravidel, zdravých vyrovnaných partnerských vztahů. Pochopení toho, že ukončíte-li vlastní bojkot, je to osvobozující a zároveň velký závazek vůči sobě sama. Proto jsem si vytvořila pravidla, která se nyní stala mou součástí. Možná se v duchu ptáte „To se snadno řekne.“ Co tedy dál? Ráda se s vámi podělím o principy, které sama aplikuji v nově nastavených vztazích k mé osobě a ostatním. Zde jsou:

5 principů „NEVER MORE“

· Důvěra v sebe sama
Některé nevyvážené vztahy s vlastní osobností nebo okolím, přináší nové představy o tom, kdo jsme a jací bychom měli být. Mnohdy máme o sobě vytvořené naprosto mylné představy, kdo jsme. Základem je zdravý vztah k sobě. Pochopení vlastní velikosti a svých talentů. Vztahům, které ničí vaši osobnost řekněte rázné NE a jasné ANO, těm, které vás podpoří. Tím objevíte sebe sama.

· Nezávislost – finanční i osobní
Být ve vztazích je jistě osvěžující a přínosné. Ovšem je důležité si zachovat svou nezávislost. Nezávislost je zdravá, protože získáte možnost být ve vztahu svobodní, a ne ve vztahu, že tam být musíte. Máte možnost si sbalit kdykoliv kufry a odložit ty, které nejsou vaše. Hledejte skutečné partnerství. Ne diktátora, který deformuje vaši osobnost ani dítě, které vychováváte.

· Svoboda volby
Jděte za svými sny, názory a svobodnou volbou, tak aby to bylo prospěšné pro vás i vaše vztahy. Učinit rozumnou dohodu je hnojivem pro podporu vašeho sebevědomí a pevných vztahů. Pozor však na lidi, kteří vás chtějí ovládat. V praxi to vypadá tak, že místo konstruktivních poznámek, pronáší dogmatická vyjádření o vašem vzhledu, dovednostech. Vyškrtněte ze svého myšlenkového programu – posuzování a odsuzování. Uvědomte si, že jste vždy na prvním místě. Vytvořte si okolo sebe i uvnitř sebe podporující okolí.

· Buďte sami sebou
Často se stáváme někým, koho v zrcadle ani nepoznáváme. Dobrovolně si na sebe navalujeme různé převleky, abychom se zavděčili. Jsme poslušní, tiší, vyhovujeme, bojíme se říkat NE. Projevením sama sebe se bojíme o místo v komunitách, kde žijeme nebo působíme. To je ovšem velký OMYL. Čím více projevíte svou autentickou stránku, charakter vaší osobnosti, tím více získáte. V prvé řadě se vám uleví a v druhé řadě odejdou z vašeho života lidé a situace, které vám podkopávají kolena. Objevíte tu krásnou bytost, která má sny, cíle, život, radosti i strasti. Pokud milujete sebe sama, budou vás milovat i ti ostatní.

· Štěstí
Kdo hledá štěstí a ocenění zvenku, bývá zklamán. Štěstí a ocenění je uvnitř nás. Pěstování pocitu štěstí a ocenění by mělo být každodenní součástí našich návyků. Co tedy cvičit? Zaměřování pozornosti na cíle, sny, radost, úspěch a maličkosti všedních snů. Odvrátit své myšlenky od negativních jevů. Uvědomit si vděčnost za život a možnost být. Každý den malou poznámkou o vděčnosti se zvyšuje pocit štěstí. Za čas pochopíte a přijmete vlastní velikost.

Když dopisuji tyto řádky, napadá mě výzva, čemu všemu řeknete „NEVER MORE“. Holky, kluci, dámy, pánové jděte do toho. Věřím v sílu osobnosti a autentických vztahů. Kdo se přidá?