5 ze 7 signálů podvědomí

Naše podvědomí nám vysílá signály, které ale často neslyšíme a přehlížíme. Staly se součástí našeho života natolik, že jsme si nevšimli, že něco není v pořádku. V tomto článku se podíváme na 5 ze 7 signálů podvědomí, o kterých se hovoří v novém projektu Moniky Urbanové, Moje super podvědomí.

Přijměte také výzvu a splňte úkol u každého signálu. Na konci tohoto článku na vás čeká malý dárek v podobě jednoduchého a velmi účinného způsobu, jak transformovat své objevené přesvědčení a negativní emoce.

Tento článek odkrývá jedno z témat nového programu MOJE SUPER PODVĚDOMÍ, ve kterém pracujeme s hluboko uloženými zážitky, zkušenostmi a emocemi v podvědomí.

Při plnění úkolů si vše zapisujte na papír!

Příklady myšlenek poukazující na první signál:

„Proč zase já? Úspěch jsem měl těsně na dosah, ale nedosáhl ho. Takhle jsem to přece nechtěl. Už zase? …“

Váš úkol: Zamyslete se nad prvním signálem z vašeho podvědomí a najděte nějakou situaci ve svém životě, která není v souladu s tím, jak si svůj život představujete. Následně najděte přesvědčení, které se pod danou situací schovává (Příklad přesvědčení: Protože musím být hodná, tak nemohu říkat ne.).

Podstata druhého signálu:

„V podstatě jdu proti své intuici, pocitům a vyhrává strach, zvyky v rodině a komunitách, tlaky ze společnosti. Raději  někomu/něčemu vyhovím, než abych se hádal.“

Váš úkol: Zamyslete se nad druhým signálem z vašeho podvědomí a najděte nějakou situaci ve svém životě, kde vyhrál strach, tlak a vlivy „z venku“ nad tím, co jste cítili. Následně najděte přesvědčení, které se pod danou situací schovává.

Podstata třetího signálu:

„Je tam nějaký filuta – sabotér a vy neslyšíte slova pomoci, nedojedete na schůzku, odmítnete zajímavou pracovní nabídku … a nechápete z jakého důvodu jste to udělali.“

Váš úkol: Zamyslete se nad třetím signálem z vašeho podvědomí a vzpomeňte si na podobnou situaci ve vašem živote. Vzpomeňte si na nějakou situaci, ve které hlavní roli sehrál váš malý filuta sabotér! V druhém kroku si napište vaše negativní emoce, které se vám pojí na tuto situaci. Pokud jste již pokročilejší na cestě osobního rozvoje a umíte hledat přesvědčení, najděte přesvědčení, které se pod touto situací schovává.

Podstata čtvrtého signálu: 

„Například přesvědčení, že jsem se dost neučila, a tak si na nic nevzpomenu – učím se na zkoušku, ale pak u ní všechno zapomenu.“

Váš úkol: Zamyslete se nad čtvrtým signálem z vašeho podvědomí a vzpomeňte si na na vaše „nevysvětlitelné chyby“, které se také často opakují! V druhém kroku si opět napište vaše negativní emoce, které se vám pojí na tuto situaci. Ptejte se sami sebe, z jakého důvodu tuto chybu opakuji, jakou podivnou výhodu mi může přinášet nebo kde si díky této chybě bráním v úspěchu a radosti ze života. Pokud jste již pokročilejší na cestě osobního rozvoje a umíte hledat přesvědčení, najděte přesvědčení, které se pod touto situací schovává.

Jak rozpoznat pátý signál:

„Emoční signály: třeba se začnu smát, nebo plakat … jakoby neopodstatněně. Somatické signály: tělo v jednom ohni, škrábání, rudnutí, fleky v obličeji apod.“

Váš úkol: Zamyslete se nad pátým signálem z vašeho podvědomí. Zde máte výhodu, že projevy jsou na fyzické úrovni a vy je můžete pozorovat. Máte své obvyklé somatické projevy na kůži? Nebo pláčete když s jinými to ani nehne? Zamyslete se, napište si své projevy těla. Poté se podívejte z nadhledu, co těmto projevům předcházelo za situace, co je vyvolalo a jak jste se cítili na těle i emočně. Určitě najdete zástup emocí, ty špatné vypište na papír.
Pokud jste již pokročilejší na cestě osobního rozvoje a umíte hledat přesvědčení, najděte přesvědčení, které se pod touto situací schovává.

Jak teď zatočit s emocemi a přesvědčeními, které máte vypsané na papíře?

Vezměte všechny své poznámky a papíry a podle svého uvážení je zmačkejte/roztrhejte/stoupněte si na ně a dupejte … poté papíry vezměte a vyhoďte do koše, lépe spláchněte do záchodu a ještě lépe spalte nad ohněm.

Přejeme vám všem krásný rituál a zasloužený pocit úlevy za vaši snahu a odvahu splnit všech 5 úkolů, stejně jako více než stovka vašich kolegů v našem projektu Moje super podvědomí.

PS: Že je něco snadné, neznamená, že to nefunguje ;). Nejdůležitější je váš záměr a odhodlání nechat vše odplynout.
V projektu samozřejmě naleznete pokročilejší techniky EFT a NLP kódování.