Jak můžete využít výklad karet k osobnímu růstu

Průzkum Ministerstva průmyslu a obchodu dokazuje, že na 6000 obyvatel připadá jedna kartářka nebo věštec. Jako bychom karty a jejich interpretaci považovali za psychologickou poradnu a berličku k pochopení nejrůznějších životních situací. Nárůst zájmu o tyto služby ukazuje, že stále více lidí touží odhalit své životní scénáře a pochopit je.

Co se děje s naším mozkem a psychikou během výkladu karet? Jsou karty skutečně tak mocným nástrojem, že s jejich pomocí lze číst náš kód života neboli náš osobní příběh? A existuje pojítko mezi výkladovými kartami a psychologií?

Některé karty nám skutečně slouží jako psychologická lékárnička a mohou odhalit zákoutí naší psýché. Opouštíme svět andělských, totemových, motivačních a jiných karet, které staví na jiném principu a budeme se inspirovat těmi, které jsou postaveny na tzv. jungiánské psychoterapii. 

Jung skutečně překvapil

C.G. Jung, průkopník v psychologii a autor uceleného myšlenkového systému analytické a hlubinné psychologie se v průběhu svého života zabýval různými souvislostmi. Jung jako jeden z prvních popsal fungování symbolů a jejich interpretaci.

Symboly a jejich interpretace jsou základním aspektem karetních systémů. Jung byl vášnivým vykladačem a zkoumal paranormální jevy. Na základě jeho zkoumání máme dnes možnost vysvětlit, jak funguje karta, jako nástroj pro zkoumání hlubin naší duše.

O co tady jde?

Mezi vykladačem karet a jungiánským terapeutem můžeme skutečně pozorovat jakousi paralelu. Teorie C.G. Junga spočívá ve velké míře v práci se symboly, jejich výkladem a interpretací. Práce kartářky je také postavena na výkladu symbolů, které jsou zobrazeny na jednotlivých kartách.

Na základě poznatků jungiánské psychologie vznikají v moderní době nové karetní systémy, které se spíše, než k věštění, používají k terapeutické práci. Spojují dohromady práci s vnitřními bloky a nahlížejí potenciál budoucnosti v podobě archetypů.

Archetypy jsou orientovány na budoucnost

V návaznosti na synchronicitu jsou tažené karty považovány za projekční plátno našeho nevědomí, ve kterém se odráží či projevuje určitý archetyp. Jinak řečeno, jeho emoční rozložení.To je také důvodem, proč můžeme pomocí karet „věštit“ budoucnost. Zde je důležité zmínit, že archetypální jednání je vyvoláno našimi stínovými kvalitami, tudíž v důsledku není možné opomenout emoční stavy minulé. Když opustíme vlastní stín a uvolníme zadržovanou energii, hned se toto uvolnění odrazí v naší potenciální budoucnosti.

Proč mít jen část, když můžu mít vše?

Jestliže berete osobní život zodpovědně, uchopíte možnost sebepoznání a přípravy budoucnosti do vlastních rukou. Sáhněte po první psychologické lékárničce, která je na trhu. Speciální, originální a unikátní karetní terapeutická hra Tajemství epigenu odhaluje lidské možnosti a sílu psýché. Je natolik ojedinělá, že skutečně mění realitu vašich všedních dnů.

V čem je tak jiná? Pojďme to společně prozkoumat a porovnat.

Tarotové karty – pracují se symboly většinou jsou využívány k věštění budoucnosti. Využívají zde projekci našeho nevědomí, potenci k řešení dané otázky. Berte karty spíše jako, knihu, kterou můžete číst než jako dogma výsledku v budoucnosti.

Jungiánské karetní systémy – pracují taktéž se symboly, ale poskytují druhý rozměr práci se stínem a archetypy. Tudíž snaží se propojit minulé s budoucím. Citlivě mohou naučit uživatele pochopení vlastního stínu a významu archetypálního chování.

Epigenetický karetní systém – staví na propojení moderních poznatků epigenetiky, energetické psychologie a jungiánské psychologie. Na rozdíl o předchozích systémů poskytuje více pracovních vrstev k sebepoznání. Využívá symboliky, terapie a následného akčního plánu pro ukotvení nového způsobu chování v realitě. Propojuje péči v jednotlivých oblastech, které nás ovlivňují – prostředí – mysl – duch. Uživatel sám na sobě pozná sílu „akce“ tedy nejenom mentálního uvědomění, ale skutečného „překódování“ v realitě.

Seznamte se s Tajemstvím epigenu

Karetní hra Tajemství epigenu má hned několik vrstev, které lze používat odděleně nebo společně. Osloví laika, ale i profesionála. Seznamte se, prosím s jednotlivými vrstvami těchto terapeutických karet. Upozorňuje a propojuje v 66 kartách jednotlivé oblasti života, emoce a archetypy. Pomocí terapie a úkolů provádí změnu v reálném životě.

Symbol – pozastavme se nad tím, co je vlastně symbol. Jung říká, že symbol je: „To, co nazýváme symbolem, je výraz, jméno nebo také obraz, který nám může být známý z každodenního života, ale vedle svého konvenčního smyslu má navíc zvláštní vedlejší význam.“ Karty Tajemství epigenu jdou ještě dál.

Za symbolem je postavený FRAKTÁL – symbol přírodní geometrie, která přímo rezonuje s lidským organismem a bez manipulací hovoří s naším nevědomím. FRAKTÁL je nekonečná množina geometrických obrazců, které se nekonečně propojují a opakují. Vědci dokázaly, že člověk je sestaven z této fraktálové sítě, která vodí informace. Tudíž naše myšlenky, orgány jsou také fraktálově uspořádaný. Výhodou je to, že jednotlivý fraktál se stává unikátním klíčem k vašemu nevědomí. Ke každému hovoří v jiném jazyce, čase a s jinými emocemi.  V symbolu – fraktálu se zobrazují naše specifické obtíže, jedinečné události a budoucí možnosti.

Slovní klíče – patří do symbolové části karty. Ve spojení s fraktálem dokážou odhalit již dávnou zapomenuté či uložené informace v našem nevědomí a formou volné asociace vyvolat emoční reakci, která nás blokuje či naopak povzbuzuje k dalším krokům.

Energetická psychologie (EFT) – energetická psychologie byla označena prof. Brucem Liptonem, jako nástroj k proměně tzv. epigenetických značek – tedy řečeno lidskou řečí k neprosperujícím uloženým programům chování, která nás omezují nejen na psychické stránce, ale také tělesné. Následkem je proměna těla a mysli. Energetická psychologie šetrně a účinně zpracovává vyvolané emoce spojené se slovním klíčem či fraktálem.

Koučovací část – metoda stará, jako sám Sokrates. Konverzační terapie je součástí jungiánské psychoterapie. Jak řekl Sokrates: „Dobře položená otázka má cenu zlata.“ Proč? Protože nám pomáhá nahlédnout do sebe sama. Zvyšuje naši míru sebepoznání, která vede ke zvýšení míry sebevědomí. Sebevědomím je zde chápáno jako – vedení vědomého života. Jestliže mám vysokou míru sebepoznání – vedu sebevědomý život dosahuji pocitu vlastní hodnoty. Plně si uvědomuji sílu své osobnosti a vlivu na můj život.

Akční část – je to soubor praktických cvičení, které vycházejí z kvantové psychologie a NLP. Jemně motivuje uživatele jít do akce. Jak hovoří ve svých poznatcích prof. Lipton, že bez akce není reakce. Stejně, jako naše tělo je ve stále akci, tak i naše uvědomění učiní viditelnou transformaci až po uskutečnění akce. Je to neustálý proces, který se opakuje. Stejně, jako fraktálová struktura.

Relaxační část – po práci je třeba si odpočinout. Tato část zohledňuje teorie o barvách jejich frekvenčním působení na organismu člověka. Tuto teorii vynesl na světlo světa Sir. Izák Newton. V relaxační části také naleznete vůně, které jsou významnými symboly pro náš limbický systém a dokážou velmi dobře pracovat s emocemi. Beze slov jimi harmonizujeme celý systém.

Přijměte karetní systémy do svého života, jako nástroj osobního rozvoje. Využijte všechny jejich možnosti na maximum. Odměnou je jiný život. To, co říkají ostatní nemusí vždy být pravdou. To, co objevíte vy sami je tím kamenem mudrců a receptem na smysluplný život. Život je hra, tak si hrajte… Staňte se doslova Epigenistou, to je ten, co žije život s vášní.

Vaše Monikakarty tajemstvi epigenu