Podcast: Miniseriál díl 2 – Je viník vždy viníkem? Jaké typy agresorů máme a co je vlastně role viníka?

Další díl ze série miniseriálů o rolích, které v životě hrajeme.

Tento díl hovoří o tématu role viníka. Hned na něj nahlíží ze dvou úhlů pohledu, a to z pohledu transakční analýzy – kdy viníka spíše vnímáme jako agresora a druhým pohledem je transgenerační přenos, kdy vstupujeme dobrovolně do pocitů viny. Ty vycházejí třeba z pravidel, která nám byla vštěpována společností, komunitou, rodinou.

V novém díle se dozvíte jak rozpoznat agresora.

Jaké typy agresorů rozlišujeme a také, co dělat, když pociťuji vinu.

Napište mi, jaká témata vás zajímají na: monika@epigencentrum.cz

Vaše Monika